Politica de confidențialitate

1. Aspecte generale
2. Date cu caracter personal
3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
4. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
5. Procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal
6. Dispoziții finale
7. Date juridice

* * * 


1 Dispoziții generale

Prezenta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și măsurile de securitate a datelor cu caracter personal de către Eat&Fit (denumit în continuare "Operatorul").

Principalul obiectiv și condiție a activității operatorului este respectarea drepturilor și libertăților omului și ale cetățeanului în prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția dreptului la viață privată, a secretelor personale și de familie.
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a acestui operator (denumită în continuare "Politica") se aplică tuturor informațiilor pe care operatorul le poate obține despre vizitatorii site-ului https://cooktime.md.


2 Operatorul poate prelucra următoarele date cu caracter personal ale utilizatorului

Numele, prenumele
Adresa de e-mail;
Numere de telefon;
De asemenea, site-ul web colectează și prelucrează datele anonime ale vizitatorilor (inclusiv cookie-uri) prin intermediul serviciilor de statistică pe internet (Google Analytics etc.).
Datele menționate mai sus sunt denumite în continuare, în mod colectiv, date cu caracter personal.


3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorului este executarea corectă a comenzii și informarea Utilizatorului prin trimiterea de e-mailuri; asigurarea accesului Utilizatorului la serviciile, informațiile și/sau materialele conținute pe site.
Operatorul are, de asemenea, dreptul de a trimite utilizatorului notificări cu privire la produse și servicii noi, oferte speciale și diferite evenimente. 
Datele anonime ale utilizatorului colectate prin intermediul serviciilor de statistică pe internet servesc la colectarea de informații despre activitățile utilizatorului pe site-ul web și la îmbunătățirea calității site-ului web și a conținutului acestuia.


4. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului numai în cazul în care Utilizatorul completează și/sau trimite singur datele cu caracter personal prin intermediul formularelor speciale aflate pe site-ul https://cooktime.md. Prin completarea formularelor relevante și/sau trimiterea datelor sale personale către operator, utilizatorul își exprimă acordul cu privire la această politică.
Operatorul prelucrează datele anonime despre utilizator dacă setările browserului utilizatorului permit acest lucru (sunt activate salvarea de cookie-uri și utilizarea tehnologiei JavaScript).


5. Procedura de colectare, stocare, transfer și alte prelucrări de date cu caracter personal

Securitatea datelor cu caracter personal, care sunt prelucrate de către operator, este asigurată prin implementarea măsurilor legale, organizatorice și tehnice, necesare pentru îndeplinirea integrală a cerințelor legislației în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile care exclud accesul la datele cu caracter personal de către persoane neautorizate.
Datele cu caracter personal ale utilizatorului nu vor fi dezvăluite în niciun caz unor terțe părți, cu excepția cazurilor legate de executarea legilor aplicabile.
Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal este nelimitată. Utilizatorul își poate retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin transmiterea unei notificări către operator.


6. Dispoziții finale

Utilizatorul poate obține orice clarificări cu privire la aspectele legate de prelucrarea datelor sale cu caracter personal prin contactarea operatorului.
Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a operatorului. Politica este valabilă pe termen nelimitat până când este înlocuită cu o nouă versiune.
Versiunea actuală a politicii este disponibilă gratuit la adresa http://cooktime.md/confidentiality/.


7. Date juridice

SRL "EAT&FIT
cod fiscal: 1015600043383
Adresa juridică: strada A. Russo, ap. 133, 63/4, strada A. Russo, Chișinău, Moldova